Инсталиране
»
Инсталиране
Иструкция за употреба и инсталиране на лентов маркуч Мактейп :

Ръчно инсталиране :
Механизирано инсталиране :